ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ D400

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ – 40 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (third partly certification), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά ΕΝ124.

ΚΩΔΙΚΟΣΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)ΥΨΟΣ
D 4040 SS400x400300x30075
D 4040 S420x420300x30075
D 5050 SS500x500400x400100
D 5050 S500x500400x40075
D 6060 SS600x600500x500100
D 6060 S600x600500x50075
D 7070 SS700x700600x600100
D 7070 S700x700600x60075
D 6080 SS600x800500x700100
D 6080 S600x800500x700100
D 8080 SS800x800700x700100
D 8080 S800x800700x70075
D 9090 SS900x900800x800100
D 9090 S900x900800x80075
D100100 SS1000x1000900x900100
D100100 S1000x1000900x90075
D110110 SS1100x11001000x1000100
D110110 S1100x11001000x1000100
D120120 SS1200x12001100x1100100
D120120 S1200x12001100x1100100

Δείτε επίσης:

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής D400

Καλύμματα τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ D400

Παρεμβύσματα