ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ TELEFONIA

Περιγραφή:

Ορθογώνια καλύμματα επισκέψεως φρεατίων τηλεπικοινωνιών με ανάλογα πλαίσια, με διπλά ή τετραπλά τριγωνικά καπάκια, μεντεσέ και μηχανισμό ασφάλισης.
Κάθε κάλυμμα ασφαλίζει στο πλαίσιο με ειδικό μηχανισμό που περιλαμβάνει κοχλία και ειδικό κλειδί ανοίγματος – απασφάλισης.
Τα καλύμματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε φρεάτια τηλεπικοινωνιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ – 40 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (third partly certification), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά ΕΝ124.

ΚΩΔΙΚΟΣΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)ΥΨΟΣ
*DCSRD7578/C750x780600x600100
*DCSRD8794/C872x945700x800100
**DCSRD78135/C780x1350600x1200100
**DCSRD88116888x1165700x1060100

* Διπλά τριγωνικά καπάκια
** Τετραπλά τριγωνικά καπάκια


Δείτε επίσης:

Σωλήνες προστασίας καλωδίων

Καλύμματα τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ D400

Καλύμματα φρεατίων D400