ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ TINTORENTO

Περιγραφή:

Ορθογώνια καλύμματα επισκέψεως φρεατίων τηλεπικοινωνιών με ανάλογα πλαίσια, με διπλά ή τριπλά τετράγωνα καπάκια.
Κάθε κάλυμμα ασφαλίζει στο πλαίσιο με ειδικές βίδες ασφάλισης. Τα καλύμματα διαθέτουν πλαίσια με διπλή βάση εδράσεως προσφέροντας ερμητικό κλείσιμο, σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση, καθώς και πλήρως αφαιρούμενη κεντρική ράβδο προκειμένου να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητα μέσω της εκμετάλλευσης όλου του διαθέσιμου καθαρού ανοίγματος του καλύμματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα D400 (φορτίο δοκιμής: 400 kΝ – 40 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (third partly certification), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά ΕΝ124.

ΚΩΔΙΚΟΣΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)ΥΨΟΣ
*DCSRD87160/Α870x1600700x1430100
**DCSRD87236/Α870x2365700x2200100

* Διπλά τετράγωνα καπάκια
** Τριπλά τετράγωνα καπάκια


Δείτε επίσης:

Σωλήνες προστασίας καλωδίων

Καλύμματα τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ D400

Καλύμματα φρεατίων D400