ΜΕΤΩΠΕΣ

Περιγραφή:

Χαλύβδινες μετώπες για στόμια φρεατίων υδροσυλλογής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Κατασκευάζονται από χάλυβα και διατίθενται σε μήκη του ενός και των δύο μέτρων για τοποθέτηση αντίστοιχα σε μονά ή διπλά φρεάτια υδροσυλλογής.

ΚΩΔΙΚΟΣΜΗΚΟΣ (mm)
ΜΕΤ100S1000
ΜΕΤ200S2000

Δείτε επίσης:

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής Ε.ΥΔ.Α.Π. C250

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής Ε.ΥΔ.Α.Π. D400

Καλύμματα φρεατίων στρογγυλά Φ60 D400