ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ B125

Περιγραφή:

Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ – 12,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΚΩΔΙΚΟΣΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ (mm)ΥΨΟΣ
B 400 CCΦ 400Φ 32035
B 500 CCΦ 500Φ 42040

Δείτε επίσης:

Καλύμματα φρεατίων Β125

Καλύμματα φρεατίων στρογγυλά Φ60 D400

Καλύμματα φρεατίων υδρομετρητών Ε.ΥΔ.Α.Π. Β125