ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015

 

Σχάρες υδροσυλλογής, από φαιό και ελατό χυτοσίδηρο, βάσει των απαιτήσεων σχεδιασμού, αντοχής και ποιότητας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124, κλάσης Α15, Β125, C250, D400, καθώς και Ε600, F900, κατόπιν αιτήσεως.

Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, και φέρουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (third partly certification), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά ΕΝ124, (αναλόγως της κατηγορίας προϊόντος).

 

download pdf – χυτοσίδηρες σχάρες